V kamenné prodejně je nyní možné platit také kartou. | Máte dotaz? Napište na info@jaspis-prikryvky.cz.

Ochrana osobních údajů

1. Fyzická osoba OSVČ Martina Jánošíková, podnikající na základě živnostenského oprávnění, s místem podnikání "Zborovská 49, 741 01 Nový Jičín", IČO:  73906889 jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Společných správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@pujcovnakacmacek.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli, především pak:

Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
Facebook Inc., Menlo Park, California, USA

9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

požadovat po Společných správcích informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
vyžádat si u Společných správců přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
požadovat po Společných správcích výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Společných správců,
v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společné správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

11. Společní správci shromažďují na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 Typ  Název  Účel  Expirace  Přístup k  informacím
 Nutné  CookieConsent  Ukládání souhlasu se zpracováním cookies  365 dní  jaspis-prikryvky.cz
 Marketingové  Google  Analytics  Získávání statistických informací  540 dní  google- analytics.com
 Marketingové  Google  Adwords  Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)  540 dní  google.com
 Marketingové  Seznam Sklik  Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam CZ, opětovné cílení reklamy (retargeting)  540 dní  seznam.cz
 Marketingové  Facebook  Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)  180 dní  facebook.com

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12 Prodávající bude zpracovávat osobní údaje sdělené mu kupujícími při koupi zboží a kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí jejich sdělením prodávajícímu. Prodávající bude zpracovávat veškeré sdělené údaje, a to zejména:
        - jméno a příjmení
        - e-mail
        - telefonní číslo
        - adresa.
13 Výše osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace Smlouvy, identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Tyto uvedené osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.


14 E-mailová adresa a telefonní číslo budou dále zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení („Souhlas pro marketingové účely“), poskytne-li kupující k tomuto užití svůj souhlas například zaškrtnutím příslušného pole pro souhlas nebo nezaškrtnutím příslušného pole pro nesouhlas při objednávce zboží, a to po dobu 3 let vždy od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv jednoduchým způsobem ukončit/odhlásit a Vaše uvedené údaje budou z databází odstraněny, a to například zasláním dopisu, e-mailu na e-mailovou adresu info@jaspis-prikryvky.cz .Souhlas pro marketingové účely zahrnuje zejména souhlas s:
      - zasíláním obecných obchodních sdělení,
      - zasíláním uživatelsky přizpůsobených obchodních sdělení/cílená reklama,
      - zasíláním informací o soutěžích (spotřebitelských),
      - zasíláním dotazů o spokojenosti a hodnocení Prodávajícího, nákupu či Zboží,
      - zasíláním jiných sdělení, dotazů či žádostí související se zkvalitněním či kontrolou poskytovaných služeb nebo prodeje Zboží a průzkumu mínění kupujícího jako zákazníku – vždy ve vztahu ke zboží/službám Prodávajícího.


15 Prodávající bude s osobními údaji nakládat vždy v souladu s platnými právními předpisy.


16 K ochraně osobních údajů využije Prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.


17 V případě, že má kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může prodávajícího kdykoliv kontaktovat.


18 Kupující má zejména právo obrátit se na prodávajícího, jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován obchodními sděleními.


19 Kupující má v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů právo:
      - požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
      - vyžádat si u prodávajícího přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
      - výše pro plnění smlouvy,
      - na přenositelnost údajů k jinému subjektu, 
      - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
      - vznést námitku u rodávajícího ohledně zpracování jeho osobních údajů, 
      - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz),
      - na soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy.

Platí od 1.1.2023